در این مطلب با یک آموزش کوتاه در خدمتتون هستیم، ممکن است بخواهید خروجی تابع the_title() در حلقه وردپرس که عنوان مطالب را برمیگرداند کوتاه کنید، این کار به طور معمول با تابع mb_substr انجام میشود

اما متاسفانه the_title() با mb_substr کوتاه نمیشود و باید از توابع دیگری استفاده کر

اول استفاده از تابع get_the_title() به جای the_title()

دوم استفاده از mb_strimwidth() به جای mb_substr()

به عنوان مثال در کد زیر ما عنوان خود را با این تابع کوتاه کردیم و از کارکتر 0 تا 35 آن را نمایش میدهیم، در پایان آن هم سه نقطه گذاشتیم که یعنی عنوان ادامه دارد

باز هم تکرار میکنم که این کار باید درون حلقه وردپرس انجام شود، به این ترتیب ما توانستیم عنوان مطلب خود را کوتاه کنیم

 

 

 


حل مشکل کوتاه نشدن the_title با mb_substr
به این مطلب امتیاز دهید